Covid 19 maatregelen

Graag even aandacht voor volgende afspraken in verband met Covid 19.


Groep 1

Voor groep 1, 7-14 jaar, gelden volgende afspraken:

  • Ouders brengen hun kinderen naar de ingang van sporthal 2 waar ze worden opgewacht door een verantwoordelijke van de club.
  • Ouders gaan niet mee naar de zaal. Enkel voor nieuwkomers wordt een uitzondering gemaakt en mag één begeleider mee bij de start om de praktische zaken in orde te brengen. Daarna wordt ook gevraagd de zaal te verlaten.
  • Kinderen mogen zelfstandig gebruik maken van de kleedkamers voor het omkleden.
  • Enkel de lesgevers en de kinderen in de zaal tijdens de training. Je kan via het raam je kind op de mat bezig zien.
  • Op het einde van de les keren de kinderen terug naar de ingang van de sporthal 2. Wees dus op tijd om je kind terug op te halen.

Indien nog praktische vragen, stel deze gerust aan de verantwoordelijke of aan de lesgever aan het begin of einde van de les.


Groep 2

Voor groep 2, +14 jaar is alles zoals gewoonlijk, maar graag aandacht voor volgende opmerkingen:


  • Kom alleen naar de training.
  • Voor iedereens veiligheid vragen wij uitdrukkelijk dat judoka's gevaccineerd zijn.

Vacinatie is belangrijk.

Onder onze leden en lesgevers zijn verschillende risicopatiënten. Daarom hechten wij veel belang aan vaccinatie. Wij rekenen op jullie medewerking en begrip om de les in zo veilig mogelijke omstandingen te kunnen laten doorgaan.